Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας

Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών &
Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων

 

 
Υπουργικές Αποφάσεις:

Χορήγηση Αδειών Απόρριψη Αιτήσεων Αποδοχή Ενστάσεων Απόρριψη Ενστάσεων
    08.10.2012 08.10.2012
    02.08.2012 02.08.2012
    30.07.2012 30.07.2012
11.06.2012 11.06.2012    
07.06.2012 07.06.2012    
31.05.2012 31.05.2012    
04.05.2012 (II) 04.05.2012 (II)    
04.05.2012 (I) 04.05.2012 (I)    
18.04.2012 18.04.2012    
7.12.2011 7.12.2011 7.12.2011  
    02.08.2011 02.08.2011
    25.07.2011 25.07.2011
06.06.2011 06.06.2011 06.06.2011 06.06.2011
03.06.2011 03.06.2011 03.06.2011 03.06.2011
02.06.2011 02.06.2011 03.06.2011 03.06.2011
06.04.2011 06.04.2011 11.03.2011 04.02.2011
11.03.2011 11.03.2011 04.02.2011
02.03.2011 02.03.2011    
04.02.2011 04.02.2011    
14.01.2011 27.01.2011    
22.12.2010 22.12.2010    
Είσοδος στο Σύστημα:
Υποψήφιοι Προσωρινοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές

Προσωρινοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές

Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας ΒΕ & ΝΕ

Έλεγχος Εγκυρότητας ΠΕΑ:
Αρ. Πρωτοκόλλου:
 / 
Αρ. Ασφαλείας:
 
Το www.buildingcert.gr αναπτύχθηκε και συντηρείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με την υποστήριξη του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).